Επικοινωνία

Συμπληρώστε την φόρμα

Διαχείριση
main@mmgroup.gr
Βασίλειος Λαμπρινός – Διευθ. Σύμβουλος – Εταίρος
lam@mmgroup.gr
Μιχαήλ Μετοχιανάκης – Διευθ. Σύμβουλος – Εταίρος
mimet@mmgroup.gr
Άννα Λαμπρινού – Επικεφαλής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
alamprinou@mmgroup.gr
Μανούσος Τρουλάκης – Επικεφαλής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
mtroulakis@mmgroup.gr
Γιώργος Μαρκαντωνάκης – Επικεφαλής Τμήματος Ηλεκτρολόγων/ Μηχανολόγων Μηχανικών
gmarkantonakis@mmgroup.gr
Παναγιώτης Ματθαίος – Επικεφαλής Τμήματος Έργων US Gov/NATO
pmatheos@mmgroup.gr