Υπηρεσίες

Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Η Αρχιτεκτονική ομάδα της ΜΜ Group μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων Αρχιτεκτονικών Μελετών/ Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων /Διακόσμηση, Σχεδιασμό Τοπίου, Στερεοσκοπικές απεικονίσεις, 3D Μοντελοποίηση και Βίντεο των έργων, καθώς επίσης και την παροχή επιπέδου υπηρεσιών που υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών.
Τεχνικές Μελέτες

Τα εντυπωσιακά και λειτουργικά κτίρια οφείλουν να είναι και ασφαλή. Η έμπειρη ομάδα μηχανικών μας γνωρίζει πως να ξεπερνάει δυσκολίες της μελέτης πάντα με σεβασμό στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας εφαρμόζοντας πρωτοποριακές τεχνικές της επιστήμης του μηχανικού. Υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

•     Στατικές Μελέτες
•     Μελέτες έργων Πολιτικού Μηχανικού
•     Μηχανολογικές Μελέτες
•     Ηλεκτρολογικές Μελέτες
•     Μελέτες Θέρμανσης, Εξαερισμού και Κλιματισμού
•     Υδραυλικές Μελέτες
•     Μελέτες Τηλεπικοινωνιών
•     Γεωτεχνικές και μελέτες θεμελιώσεων.
•     Μελέτες Περιβάλλοντος
•     Ολοκληρωμένα Συστήματα

Διαχείριση Έργων

Η ομάδα Διαχείρισης Έργων φροντίζει ταυτόχρονα έργα διαφορετικών πελατών ώστε να κυλούν ομαλά για να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα εντός τον συμφωνημένων χρονικών πλαισίων. Υπηρεσίες που παρέχονται επιπλέον είναι η αδειοδότηση έργων, ο συντονισμός εργολάβων και υπεργολάβων, επιβλέψεις, έλεγχος,  καθώς και τις διαδικασίες για συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφελείας, οριστικοποίηση αδειών καθώς και υπηρεσίες συμβούλων κατά την κατασκευή (PCAS) για έργα της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Μελέτες Στρατιωτικών Υποδομών

Η MM Group ειδικεύεται στην μελέτη στρατιωτικών έργων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων κτηριακών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων, λιμενικών εγκαταστάσεων, αγωγών και άλλων. Υπάρχει η τεχνογνωσία για την εφαρμογή κανονισμών και μεθοδολογίας για την προστασία έμψυχου υλικού (Force Protection), για τεχνικές περιορισμού πρόσβασης, την εφαρμογή αποστάσεων ασφαλείας και την εκπόνηση υπολογισμών για την επιρροή τυχών εκρήξεων συμβατικών όπλων που χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις.

Μελέτες Βιωσιμότητας και Ειδικές Κτηριακές Μέθοδοι

Κάθε κτήριο ξεκινάει την πορεία βιωσιμότητάς του από διαφορετικό σημείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ειδικά δεδομένα για τυχόν ευκαιρίες ή προκλήσεις όσον αφορά στην αποδοτικότητα.  Η MM Group δίνει έμφαση στην Μελέτη Βιωσιμότητας και την διαδικασία «ολοκληρωμένης» μελετητικής προσέγγισης και φροντίζει να επιτυγχάνονται οι στόχοι που ορίζονται και εξετάζονται μέσω της πρακτικών ελέγχου ποιότητας των έργων (Quality Control).  Οι ομάδες Διαχείρισης Έργων, Μελετητών και Ελέγχου Ποιότητας συνεργάζονται πλήρως από το ξεκίνημα ενός έργου, φροντίζοντας την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων καθ’ όλη την διάρκειά του.

Νέα Συστήματα Ασφαλείας και Έξυπνα Συστήματα
Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία σε Μελέτες φύλαξης και φρούρησης ευαίσθητων περιοχών στρατιωτικών και πολιτικών εγκαταστάσεων με χρήση μοντέρνων συστημάτων ασφαλείας. Μερικά από αυτά είναι ο σχεδιασμός Συστημάτων IDS και πυραναγγελίας, Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης CCTV, Κεντρικών Συστημάτων Οπτικών Ινών, Περιμετρικών Συστημάτων Ασφάλειας κλπ.
Building Information Modeling
Στρεφόμαστε στην Μοντελοποίηση Κτηριακών Πληροφοριών (Building Information Modeling ή BIM) για την υποστήριξη αποφάσεων κατά την διάρκεια της μελέτης και για να επιτυγχάνεται καλύτερη σχεδίαση και για να πετύχουμε την απόδοση των κτηρίων και των συστημάτων τους. Στόχος είναι να επιτυγχάνεται συντονισμός της χρήσης της κατασκευής καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου με την μελέτη της κατασκευής και των συστημάτων που την απαρτίζουν, ενώνοντας, οργανώνοντας και βελτιστοποιώντας έργα και συστήματα σε κάθε φάση της μελέτης, της κατασκευής και της χρήσης. Το BIM υποστηρίζει τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς κατά την μελέτη για να ενημερώνονται νωρίς στην διαδικασία μελέτης για τις απαιτήσεις χρήσης των πελατών και να διεκπεραιώνουν έργα με αυξημένη ποιότητα και απόδοση. Σαν αποτέλεσμα, το ΒΙΜ επιτρέπει επιτυχημένα έργα για όλους και δημιουργεί δυνατότητες για πιο ενδιαφέρουσες και μεγαλόπνοες μελέτες σε περισσότερα είδη έργων.